Buwan ng Wika 2018

Filipino Wika ng Saliksik 

Halina’t makisaya sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa Agosto 31, 2018 sa

CAP Auditorium, Ermita, Balayan, Batangas.

Ang Programa ng Pre – Elementary ay magsisimula sa ganap na alas 8:00 ng umaga.

Ang Programa ng Elementarya ay magsisimula sa ganap na alas 2:00 ng hapon.

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *